>

Video karaoke Sunny Vĩnh phúc - Bongngo TV

Video karaoke Sunny Vĩnh phúc

  • Lộ Clip

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Video karaoke Sunny Vĩnh phúc - Lộ Clip - Sunny Club Vĩnh Phúc !!! Covid nó không ngán bất kỳ ai trong mùa dịch đâu nhé, nhất là mấy thanh niên ham của lạ. Có lẽ việc đóng hết mấy quán Karaoke, Club, Massage là quyết định chuẩn xác nhất của chính phủ !!! Trên địa bàn Tứ Kỳ - Gia Lộc vẫn còn 1 số quán Karaoke mở chui và 1 số thanh niên thiếu ý thức thì khả năng bùng dịch vẫn còn hiển hiện !!!

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung