>

Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận Vietsub - Bongngo TV

Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận Vietsub

  • Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận Vietsub, The First Myth: Clash of Gods (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận | The First Myth: Clash of Gods (2021) Vũ Vương phạt Trụ, Khương Tử Nha dẫn binh xông phá Đồng Quan, Thân Công Báo và Thông Thiên giáo chủ thông đồng với nhau, cùng dựng nên Vạn Tiên sát trận, có ý đồ diệt sạch quân đội nhà Chu và các thần tiên phản đối sự thống trị của Thương Trụ. Nhóm Dương Tiễn, Na Tra liều chết chống trả, cuối cùng đánh bại bè lũ Thân Công Báo và Thông Thiên giáo chủ, cứu muôn dân thiên hạ.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung