>

Liêu Trai: Hoa Thần Giáng Phi | VN2 - Bongngo TV

Liêu Trai: Hoa Thần Giáng Phi | VN2

  • Lich Hand To Destroy Flowers (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Vì báo ân cứu mạng, Nguyệt quý tiên tử Giáng Phi hạ phàm, nhất kiến chung tình với Tống Dật Trần chủ nhân Xước Nhiên Trai, nhưng bất ngờ bị cuốn vàp một loạt phong ba vụ án Cây tinh hút máu, con gái huyện lệnh cướp phu,... đồng thời đưa tới một trận đại chiến Yêu - Thần tại Tam Trùng Thiên.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung