>

Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Bongngo TV

Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp

  • Heroes (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Bộ phim lấy bối cảnh Mậu Tuất Duy Tân thất bại, lục quân tử hy sinh vì nước. Hoắc Nguyên Giáp, một trang nam tử trung can nghĩa đảm, được người ái quốc Đàm Tự Đồng truyền cho tư tưởng yêu nước. Từ đó hăng hái tham gia hoạt động bảo vệ Tổ quốc

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung