>

Bạch Ngọc Tư Vô Hà | VN2 - Bongngo TV

Bạch Ngọc Tư Vô Hà | VN2

  • Love Like White Jade (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Thị nữ kim bài của Lang Gia Các - Thủy Vô Hà, nhận lời mời của Giang phủ trợ giúp công tử Giang Bạch Ngọc học võ, nhập sĩ làm quan. Thủy Vô Hà tâm khí cao ngạo và Giang Ngọc Bạch ăn chơi trác táng như nước với lửa, hai người đều giấu bí mật mà không muốn ai biết. Thuỷ Vô Hà tìm kiếm tung tích của bào huynh mất tích, Giang Bạch Ngọc âm thầm điều tra chứng cứ về cái chết của cha. Số mệnh khiến hai người đi đến bên nhau.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung