>

Video Anh Mạnh Không Đỡ Được Cháu Bé - Bongngo TV

Video Anh Mạnh Không Đỡ Được Cháu Bé

  • Video Anh Mạnh Không Đỡ Được Cháu Bé ( 2021 )

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Video Anh Mạnh Không Đỡ Được Cháu Bé - Dù không đỡ được bé trên tay khi bị rơi xuống nhưng cũng đã giúp bé thoát nạn rồi. Không có đôi tay của anh để giảm tốc độ rơi thì khó qua lắm. Cảm ơn anh. Mave Adams, một nhà khảo cổ tham vọng thuê một thợ săn kho báu là Jack Riordan để đi tìm món cổ vật có giá trị một tỷ đô la đã bị đánh cắp trước đó. Trong khi lần theo dấu vết của Sir Francis Drake, họ đã tìm thấy thứ cần tìm và còn khám phá ra bí mật của Máu, Cát và Vàng.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung