>

Thập Nhị Đàm (Mười Hai Truyền Thuyết) | VN2 - Bongngo TV

Thập Nhị Đàm (Mười Hai Truyền Thuyết) | VN2

  • Twelve Legends (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Thời dân quốc, đại gia kim thạch Kim Tính Kiên tiếng tăm hiển hách vốn được hoá từ tảng đá Nữ Oa vá trời, tu luyện thành người đến nhân gian đã hàng ngàn năm. Ngài yêu Dạ Mịn sâu sắc, vì muốn giúp Dạ Minh vượt qua lôi kiếp mà bắt đầu một chuyến hành trình kỳ ảo đi tìm "con dấu".

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung