>

Sơn Trại Tiểu Manh Chủ - Bongngo TV

Sơn Trại Tiểu Manh Chủ

  • Fake Princess (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Bộ phim kể về Đường Lạ, một nữ sơn tắc tiêu dao tự tại vì đổi lấy một hòm vàng của thái tứ Lý Triệt mà chấp thuận nhập cung giả làm thái tử phi. Từ đó, cô vô tình bị đẩy vào cuộc tranh đoạt khốc liệt chốn thâm cung...

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung