>

Ở Rể | VN2 - Bongngo TV

Ở Rể | VN2

  • My Heroic Husband (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Bộ phim kể về Ninh Nghị - người đến ở rể tại gia đình buôn vải nhà họ Tô. Anh ta đã giúp thê tử cùng gây dựng sự nghiệp, xoay chuyển giới thương nhân dưới triều Vũ và trở thành người giàu nhất Giang Ninh.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung