>

Người Thủ Lĩnh Vĩ Đại (Phần 1) | VN2 - Bongngo TV

Người Thủ Lĩnh Vĩ Đại (Phần 1) | VN2

  • The Good Lord Bird (Season 1) (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

The Good Lord Bird là bộ phim truyền hình dựa trên dựa trên tiểu thuyết cùng tên năm 2013 của James McBride. Bộ phim kể về câu chuyện dưới góc nhìn thứ nhất của Onion (bé Hành), một cậu bé nô lệ da màu vô tình trở thành thành viên của một gia đình binh lính theo chủ nghĩa bãi nô đang chống lại chế độ nô lệ và đứng đầu là người thủ lĩnh John Brown.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung