>

Ngự Long Vương Phi | VN2 - Bongngo TV

Ngự Long Vương Phi | VN2

  • Female Assasin (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Phẩm Nữ Hầu, kể lại câu chuyện sau khi Thái tử phái người ám sát Bình Thân Vương ở thọ yến của mình thất bại, bí mật phái Phong Linh Lạc thâm nhập vào phủ Bình Thân Vương để ám sát ngài, nhưng không ngờ Phong Linh Lạc lại nảy sinh tình cảm với Bình Thân Vương và bắt tay với nhau chống lại âm mưu của Thái tử.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung