>

Mưu Thánh Quỷ Cốc Tử | VN2 - Bongngo TV

Mưu Thánh Quỷ Cốc Tử | VN2

  • For The Holy Guiguzi (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Phim lấy bối cảnh thời Xuân Thu và xoay quanh cuộc đời của Quỷ Cốc Tử (Đoạn Dịch Hoành) - một thầy dạy của các nhà chính trị, quân sự, ngoại giao lừng lẫy như Tô Tần , Trương Nghi, Tôn Tẫn , Bàng Quyên.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung