>

Mắt Bão | VN2 - Bongngo TV

Mắt Bão | VN2

  • Storm Eye (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Mắt Bão lấy bối cảnh chiến tuyến an ninh quốc gia của đô thị đương thời, An Tĩnh (Dương Mịch) cùng Mã Thượng (Trương Bân Bân) làm đại diện cho nhân viên an ninh quốc gia, cố gắng điều tra phá vụ án ăn cắp trang bị kỹ thuật, bảo vệ nguồn tài nguyên hiếm hoi của quốc gia và kỹ thuật nghiên cứu khoa học quan trọng không bị trộm đi mất.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung