>

Ma Thổi Đèn Chi Nộ Tinh Tương Tây - Bongngo TV

Ma Thổi Đèn Chi Nộ Tinh Tương Tây

  • Candle in the Tomb: The Wrath of Time (2019)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Trong một lần đi tìm nội đơn để cứu Đa Linh, Hồ Bát Nhất đã lần theo manh mối tới gặp lão Trần mù, tại đây được nghe kể về sự tích Xả Lĩnh Ban Sơn năm xưa hợp sức trộm mộ Bình Sơn.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung