>

Chuyện Đời Gundermann | VN2 - Bongngo TV

Chuyện Đời Gundermann | VN2

  • Gundermann (2018)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Bộ phim đề cập đến câu chuyện đời thực của ca sĩ kiêm nhà văn Đông Đức, Gerhard Gundermann và cuộc đấu tranh của anh với âm nhạc, cuộc sống như một người khai thác than và giao dịch với cảnh sát bí mật (STASI) của CHDC Đức.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung