>

Billie Eilish: Thế Giới Mơ Hồ | VN2 - Bongngo TV

Billie Eilish: Thế Giới Mơ Hồ | VN2

  • Billie Eilish: The World's a Little Blurry (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Một cái nhìn chân thật về hành trình của ca sĩ - nhạc sĩ, định hướng cuộc sống trên con đường trên sân khấu và ở nhà trong khi album đầu tay của cô ấy được tạo ra.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung