>

Bác Sĩ Ngoài Hành Tinh (Phần 1) | VN2 - Bongngo TV

Bác Sĩ Ngoài Hành Tinh (Phần 1) | VN2

  • Resident Alien (Season 1) (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Một người ngoài hành tinh gặp nạn tên Harry đã đáp xuống trái đất và lấy danh tính của vị bác sĩ tại thị trấn Colorado. Harry phải hòa nhập với thế giới loài người, vật lộn với các tình huống khó xử trong cuộc sống của con người và bí mật thực hiện nhiệm vụ phá hủy trái đất.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung